Tin Tức

Item Quý Và Cách Sở Hữu

SV chỉ tồn tại đồ ex 1 dòng

 •  -Có được từ săn bắn và đập box 1 2 3 4 5
 •  

Đồ 380

 • -Có được từ vượt ải Gaion + Giết bos Medusa
 •  

Đồ Thần

 • -Có được từ giết bos Kundun + chiến thắng trong Hỗn Nguyên Lâu 8
 •  

Nguyên liệu quan trọng

 • -Lông vũ + Huy hiệu hoàng tộc có được từ săn bắn tại Icarus (0,1%)
 • -B+S+C+L có được từ đi săn bắn  ( suất hiện nhiều tại thỏ ngọc + Blood )
 • -Đá nguyên thủy có được từ săn bắn tại Kanturu + Kanturu 2 + Kanturu 3 (5%)
 • -Đá hộ mệnh có được từ săn bắn tại Kalima 1>7 (0,5%)
 •  

Nguyên liệu tạo sói tinh

 • -Nguyên liệu tạo sừng gây có được khi săn bắn tại Crywolf
 • -Sừng gẫy nguyên cái có được khi vượt ải Dopple (sự dụng vé tại NPC Lugard tại 48.215 Elbeland )