Sự Kiện

Thông tin Event và thời gian sự kiện trong game

Thời gian sự kiện trong game

 

Boss vàng

Server 2

2:00|5:00|8:00|11:00|14:00|17:00|20:00|23:00

Thỏ Ngọc

Server 2

11:40|21:40

Medusa

Server 2

10:20

Kundun

Server 2

19:40

Hỗn nguyên lâu

All Server

3:00|7:00|11:00|15:00|19:00|23:00

Binh đoàn phù thủy

All Server

00:40|04:40|08:40|12:40|16:40|20:40

Devil

All Server

Cả ngày bắt đầu 00:00- 2 tiếng 1 lần

BloodCastle

All Server

Cả ngày bắt đầu 00:30 - 1 tiếng 1 lần

PKEvent

All Server

Mở sau 1 tháng Open Bet

Tống Kim

All Server

Mở sau 1 tháng Open Bet

Công thành chiến

All Server

Mở sau 2 tháng Open Bet